Innenlasur UV 100

Farblos, tönbar / 2.5 l

Lazura na dřevo v interiéru s UV ochranou proti žloutnutí dřeva.

Lazura na dřevo v interiéru s UV ochranou proti žloutnutí dřeva.

Číslo položky:3080002

Vydatnost: Vydatnost pro hoblované dřevo (m²/l): přibližně 10 - 12

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Lazura Innenlasur UV 100 pro efekt přírodního dřeva v interiéru. Je ideální na nábytek, obložení stěn, přiznané krovy a další aplikace v interiéru. Ideální do dětských pokojů a na hračky. Obsahuje UV ochranu a zabraňuje tak žloutnutí dřeva. Díky transparentnímu hluboce matnému provedení zůstává uchován přirozený vzhled dřeva. Je vodouředitelná.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vodouředitelná
 • Vhodná do dětských pokojů a na hračky
 • Zabraňuje žloutnutí
 • Příjemně voní
 • Snadno se zpracovává
Speciální vlastnosti
 • Připravené k použití
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vodouředitelné: ano
Tónované
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné na pohledové krovy, obložení stěn a stropů.
  Neučinné na barevné dřeviny jako jsou meranti, mahagon atd.

Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com