Mattkonzentrat

1 l

Číslo položky:5483411

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 0,96

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com