Excimer

S touto novou metodou se kapalný ultrafialově vytvrzující excimerový lak „Innolux Topcoat EXC“, který se nanáší válečkovým způsobem, ozařuje krátkovlnným UV světlem s vyloučením kyslíku. Tento proces vede k difúznímu odrazu světla, který vnímáme jako matný efekt.

Navštivte nás na YouTubeNavštívit

Další videa

© by adler-lacke.com