Arova Spritzbeize

Weiß / 4 l

Rozpouštědlové mořidlo na tvrdé dřeviny pro zvýraznění kresby dřeva

Číslo položky:101404300104

Vydatnost: přibližně 8 m²/l

Způsob nanášení:

Rozpouštědlové mořidlo Arova Spritzbeize skvěle zvýrazňuje strukturu tvrdého dřeva, nabízí moderní barvy, snadno se zpracovává a rychle schne. Mořidlo je na na bázi mikronizovaných pigmentů v kombinaci se speciálními barvami stálými na světle. Nezdrsňuje dřevo.

Všechny odstíny lze navzájem míchat a případně zesvětlit pomocí ADLER Concentration Regulator 90318.

Použitá směs rozpouštědla neobsahuje aromatická rozpouštědla.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Dobré zvýraznění pórů
 • Připraveno k použití
 • Velice dobrá stálost na světle
 • Bez aromatických rozpouštědel a těžkých kovů
Speciální vlastnosti
 • Velmi dobrá světlostálost
 • Bez zdrsnění dřeva
Čistá hmotnost v kg
 • 3.664

GTIN - EAN Code
 • 9004267151384

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.
Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com