Arova Classic

Bambus / 1 l

Vodou ředitelné mořidlo na listnaté dřeviny bez zvýraznění kresby dřeva

Číslo položky:133340011011

Vydatnost: přibližně 8 m²/l

Způsob nanášení:

Vodou ředitelné mořidlo Arova Aqua-Classic je určeno na listnaté dřevo. Nezvýrazňuje kresbu dřeva. Má vysokou stálost na světle díky použití speciálních barviv.

Produkt je vhodné přelakovat laky na dřevo na bázi vody. Je rovněž možné přelakování rozpouštědlovými laky.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vysoká odolnost proti UV záření
 • Bz zvýraznění kresby dřeva
 • Pro přelakování laky na vodní bázi i laky na bázi rozpouštědel
Speciální vlastnosti
 • Velmi dobrá světlostálost
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 1.0008

GTIN - EAN Code
 • 9004267235336

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com