Arova Style

Farblos / 4 l

Vodou ředitelné mořidlo na listnaté dřeviny bez zvýraznění kresby dřeva

Číslo položky:133640010004

Vydatnost: přibližně 8 m²/l

Způsob nanášení:

Vodou ředitelné mořidlo Arova Aqua-Style je obzvlášť vhodné pro moření jemně pórovitých listnatých dřevin. Vytváří mimořádně rovnoměrný obraz moření.

Lze přelakovat vodou ředitelnými a rozpouštědlovými barvami na nábytek. Trendové barvy lze všechny navzájem míchat a případně ředit pomocí Arova Aqua-Style Colorless (Bezvarvý) 1336 400 100.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Mimořádně rovnoměrný obraz moření na jemně pórovitých dřevinách
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Velmi dobrá světlostálost
 • Lze přelakovat laky na bázi vody a rozpouštědel
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 4.0724

GTIN - EAN Code
 • 9004267235626

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH210
   Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com