Innolux Walzgrund FLEX

25 kg

Číslo položky:273700020025

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Čistá hmotnost v kg
 • 25

GTIN - EAN Code
 • 9004267252890

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H315
   Dráždí kůži.
  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H318
   Způsobuje vážné poškození očí.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com