Bluefin Isospeed

OB B 19/4 Milli Vanilli / 4 kg

Vodou ředitelný stříkací plnič na dřevo a MDF pod krycí laky

Číslo položky:313402773604

Vydatnost: spotřeba 150 – 200 g/m²
Celkové aplikované množství max. 750 g/m²

Způsob nanášení:

Vodou ředitelný, krycí stříkací plnič rychle schne, má vysokou plnivost a vynikající brousitelnost (ruční i strojovou). Lze jej zpracovávat jako 1-složkový nebo 2-složkový. Při 2.složkovém zpracování má velmi dobré izolační vlastnosti vůči barvicím extraktivním látkám dřeva.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Dobrá krycí schopnost
 • Rychlé schnutí
 • Velmi dobrá brousitelnost
 • Vysoká plnivost
 • Nejlepší izolační účinek při 2-složkovém zpracování
 • Dostupný v mnoha odstínech
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Tónovatelné
  • AdlerMix
Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Normy
baubook kompatibilní s 1K zpracováním

Výrobek je deklarován a baubook 

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)

Zkouška 5: Odolnost vůči malým zdrojům vznícení

ÖNORM A 3800-1 (chování při požáru)

ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

© by adler-lacke.com