Aquawood Diamond-Top L W40

Basis zum Tönen / 20 kg

Prémiová dvoukomponentní lazurovací vrchní vrstva pro nejvyšší třídu povrchové úpravy oken

Prémiová dvoukomponentní lazurovací vrchní vrstva pro nejvyšší třídu povrchové úpravy oken

Číslo položky:519600004020

Vydatnost: spotřeba 300 g/m²

Způsob nanášení:

Trvanlivá dvoukomponentní lazurovací vrchní vrstva na vodní bázi vytváří dřevěná okna "na věky". Díky vynikající ochraně proti povětrnostním vlivům a UV záření, extrémní odolnosti proti poškrábání, dobré stohovatelnosti  a vynikající chemické odolnosti je zajištěna prémiová povrchová úprava dřevěných oken.

Systém Aquawood Diamond vyniká svou odolností proti povětrnostním vlivům a odolností proti poškrábání.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vynikající ochrana proti UV záření a povětrnosti
 • Extrémní odolnost proti poškrábání
 • Dobrá stohovatelnost
 • Vynikající chemická odolnost
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Voděodolné
 • Odolné proti poškrábání
 • Odolné
 • Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 20

Tónovatelné
  • AdlerMix
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P321
   Odborné ošetření (viz ... na tomto štítku).
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
  • Interiér
 • Určeno jako vrchní vrstva pro lazurovací povrchovou úpravu oken a dveří v systému Aquawood Diamond.

Směs
Nástroj na čištění
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com