Pullex Renovier-Grund

Beige / 2.5 l

Speciální renovační polokrycí impregnace na dřevo v exteriéru s kompletní ochranu dřeva

Číslo položky:5023602

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Tento speciální renovační pigmentovaný základ na dřevo v exteriéru s kompletní ochranu dřeva (P, B, Iv) egalizuje a zesvětluje dřevěný podklad.

Produkt je určen pro základování silně zvětralého dřeva v exteriéru. Vyrovnává, zpevňuje, impregnuje a zesvětluje dřevěný podklad.

Neobsahuje aromáty. Obsahuje biocidní účinné látky pro ochranu dřeva proti škůdcům.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Hloubkově chrání dřevo proti hmyzu (i vosám), plísním, řasám a mechu.
 • Sjednocuje skvrny a kryje zešednutí dřeva
 • Matný vzhled se zvýrazněním kresby dřeva
 • Reguluje vlhkost ve dřevě
 • Neodlupuje se
 • Jednoduchá aplikace
 • Snadná údržba - následné přetření je bez nutnosti broušení
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 2.743

GTIN - EAN Code
 • 9004267045201

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com