Pullex Renovier-Grund

Beige / 2.5 l

Renovační polokrycí základ na dřevo v exteriéru

Číslo položky:5023602

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Renovační polokrycí impregnační základ egalizuje a zesvětluje dřevěný podklad. Je určen pro základování silně zvětralého dřeva v exteriéru.  Neobsahuje aromáty. Obsahuje biocidní účinné látky pro ochranu dřeva proti škůdcům.

vzorník Pullex Renovier Grund

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Vyrovnává, impregnuje a zesvětluje dřevěný podklad
 • Sjednocuje skvrny a kryje zešednutí dřeva
 • Ochrana proti zamodrání a dřevokazným houbám
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 2,625

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
 • Určeno pro renovaci silně zvětralých, savých dřevěných dílců, jako dřevěné domy, přístřešky, dřevěné obložení, balkóny, okna, okenice a vrata.

  Produkt není vhodný pro aplikaci stříkáním!

© by adler-lacke.com