Lignovit Color VAC HF

RAL7016 Anthrazitgrau / 22 l

Krycí vodouředitelná lazura na dřevo v exteriéru

Krycí vodouředitelná lazura na dřevo v exteriéru

Číslo položky:531200701622

Způsob nanášení:

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Lignovit Color VAC HF zajišťuje perfektní povrch s vysokou krycí schopností pomocí pigmentů oxidů železa, které jsou odolné proti povětrnosti.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 22,66

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
 • Vhodné na rozměrově nestálé dřevěné díly.

© by adler-lacke.com