Pullex Top-Lasur

Basis W30 / 2.5 l

Profesionální nestékavá tenkovrstvá lazura pro nové nátěry a renovace na dřevo v exteriéru

Číslo položky:5055002

Vydatnost: přibližně 10-12 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Tenkovrstvá lazura s neodkápavací a nestékavou úpravou, která slouží k novým nátěrum a renovaci dřeva v exteriéru. Tato lazura na dřevo má vynikající uživatelské vlastnosti, reguluje vlhkost dřeva a je vysoce prodyšná. Lazura na dřevo se vyznačuje velmi dobrou penetrační schopností a dlouhodobě chrání proti modrání, plísním a napadení dřevokaznými houbami. Je šetrná k životnímu prostredí díky vyššímu obsahu sušiny.

Ideální systémový partner pro renovaci dřeva v exteriéru je Pullex Renovier-Grund.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rozpouštědlová tenkovrstvá lazura s vysokým obsahem sušiny
 • Ideální aplikační vlastnosti - nestéká, nekape
 • Dlouhý otevřený čas zpracování
 • Velmi dobrá penetrace do hloubky
 • Regulace vlhkosti a dlouhodobá ochrana před vlivem povětrnosti
 • Při renovaci ideální použít v kombinaci s Pullex Renovier-Grund
 • Chrání proti modrání, plísním a napadení dřevokaznými houbami
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Difuzně otevřený
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Čistá hmotnost v kg
 • 2,3

Tónovatelné
  • Color4You
Bezpečnostní instrukce
  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Exteriér
 • Vhodné na rozměrově nestálé dřevěné konstrukční díly v exteriéru jako dřevěné domy, přístřešky, dřevěná obložení, balkóny, ploty, ale také okna a vchodové dveře atd. ve třídě použití 2 a 3.

  Vhodné na nové nátěry i pro renovaci staršího dřeva v exteriéru.

  Na podlahy teras a lávky doporučujeme produkt Pullex Bodenöl.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com