Pullex Top-Lasur W30

Basis zum Tönen / 2.5 l

Univerzální ochranná nestékavá lazura na bázi rozpouštědel na dřevo v exteriéru.

Univerzální ochranná nestékavá lazura na bázi rozpouštědel na dřevo v exteriéru.

Číslo položky:5055002

Vydatnost: přibližně 10-12 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Lazura na dřevo na bázi rozpouštědel je určena pro venkovní použití. Zabraňuje tvorbě kapek, má vynikající zpracování a velmi dobře penetruje do dřevěného podkladu. Natřený povrch je vysoce paropropustný.
Dlouhá doba otevřeného schnutí umožňuje natírání bez patrných míst překrývání. Lazura je šetrná vůči životnímu prostředí díky vyššímu obsahu pevných částic.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Přirozený povrch
 • Nevytváří kapky
 • Vysoká paropropustnost
 • Dlouhá otevřená doba
 • Dlouhodobá ochrana proti povětrnostním vlivům
 • Vysoký obsah pevných látek
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Ochrana dřeva
 • Odolnost proti UV-záření
 • Difuzně otevřený
 • Vhodné pro rozměrově nestálé dřevěné díly
 • Mírný zápach
 • Velmi dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
  • Ochrana proti napadení houbami
  • Ochrana proti plísni
Netto Gewicht in kg
 • 2,3

Tónovatelné
Bezpečnostní instrukce
  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje (název senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P101
   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P103
   Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • Vhodné na rozměrově nestálé dřevěné konstrukční díly v exteriéru jako dřevěné domy, přístřešky, dřevěná obložení, balkóny, ploty, ale také okna a vchodové dveře atd. ve třídě použití 2 a 3.

  Vhodné na nové nátěry i pro renovaci staršího dřeva v exteriéru.

  Na podlahy teras a lávky doporučujeme produkt Pullex Bodenöl.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com