Pullex Aqua-IG

Farblos / 2.5 l

Impregnace na dřevo na bázi vody na dřevo v exteriéru

Číslo položky:535700020002

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Bezbarvá impregnace dřeva na bázi vody obsahuje biocidní aktivní látky. Je vhodná na dřevo v exteriéru. Impregnace se do dřeva vsakuje rovnoměrně. Je ideální zejména na měkké dřevo.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Biocidní účinek
 • Rovnoměrné vsakování
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 2,52

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H410
   Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com