Aqua-Isoprimer PRO Spray

Weiß / 4 l

Vodou ředitelný stříkací základ na dřevo s velmi dobrým izolačním účinkem

Číslo položky:415305000004

Vydatnost: spotřeba 300-400 g/m²

Způsob nanášení:

Vodou ředitelný bílý stříkací základ a mezivrstva Aqua-Isoprimer PRO  je určen na dřevo v interiéru. Zaručuje velmi dobrý izolační účinek.

Výrobek na bázi speciální akrylátové disperze se vyznačuje velmi dobrou izolací zabarvujích složek dřeva, vysokou pružností a plnivostí. Je vhodný na svislé povrchy a nestéká.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Velmi dobrá izolace
 • Perfektně drží na dřevě
 • Vysoká plnící schopnost
 • Dobrá brousitelnost
 • Dobrá pružnost
 • Stabilita až 250 µm
 • Připraveno k použití
 • Rychlé schnutí
Speciální vlastnosti
 • Mírný zápach
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 4.4392

GTIN - EAN Code
 • 9004267306555

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Normy
Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com