Aquawood Primo A2

Weiß / 4 l

Vodou ředitelná barevná máčecí impregnace na okna a dveře. Aquawood Primo A1–A6 přesvědčí díky chemické ochraně dřeva, optimálnímu sjednocení podkladu, velmi dobré ochraně proti UV záření a perfektní přilnavosti za mokra.

Číslo položky:545205000004

Vydatnost: spotřeba 100-120 g/m²

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

Máčecí impregnace Aquawood Primo je certifikovaný a schválený přípravek na ochranu dřeva a nabízí nejlepší ochranu proti plísním a dřevokazným houbám podle ÖNORM B 3803 nebo DIN 68800-3. Zabarvení je dosaženo prostřednictvím vysoce kvalitních pigmentů oxidu železa, které zároveň přispívají k celkové ochraně profilu před UV zářením. Impregnace spolehlivě sjednocuje podklad v případě nerovnoměrné savosti, což je zvláště rozhodující u měkkých dřevin. Díky stabilizaci ligninu je dřevo trvale chráněno před vlivy životního prostředí a životnost okna je výrazně zvýšena.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Dokonalá mokrá přilnavost
 • Velmi dobré sjednocující schopnosti
 • Velmi dobrá UV ochrana
 • Optimalizovaná stékavost
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 4.2

Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H411
   Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

© by adler-lacke.com