Aquawood Intercare ISO

ca. RAL7016 Anthrazitgrau / 6 kg

Vodou ředitelná stříkací mezivrstva pro krycí lakování oken. Mezivrstva Aquawood Intercare ISO boduje zejména díky vysoké plnicí schopnosti a dobrému izolačnímu účinku. Po finálním ošetření vrchní vrstvou tak získáte perfektní dlouhodobě odolné povrchy.

Číslo položky:550310188006

Vydatnost: spotřeba 300-350 g/m²

Způsob nanášení:

U krycích systémů povrchové úpravy dřevěných oken zaručuje tato mezivrstva nejlepší izolační účinek, vysokou trvalou pružnost a dobrou plnící schopnost. Díky nízkému obsahu organických rozpouštědel a absenci biocidních látek je tento stříkací plnič obzvláště šetrný k životnímu prostředí.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Vysoká trvalá pružnost
 • Obzvláště vhodné pro měkké dřevo
 • Rychlé schnutí
 • Vynikající izolace extraktivních látek
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Vhodné pro rozměrově stabilní komponenty
 • Dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Čistá hmotnost v kg
 • 6

GTIN - EAN Code
 • 9004267366726

Bezpečnostní instrukce
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • EUH211
   Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Normy
Green-Label (značka green)

Produkty ADLER Green-Label jsou objektivně testovány a certifikovány podle tří kategorií: Životní prostředí, Zdraví a bezpečnost a Životnost. Pouze produkty, které dosáhnou pozitivních výsledků ve všech těchto oblastech, jsou označeny zeleným štítkem udržitelnosti.

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com