Legno Dura-Öl

Farblos / 2.5 l

Mimořádně odolný olej pro velmi namáhané povrchy jako jsou podlahy a schody. Kombinace nejlepších vlastností ze světa olejů a laků

Číslo položky:703500020002

Mimořádně odolný olej Legno-Dura-Öl je určen na velmi namáhané povrchy v interiéru, jako jsou schody a podlahy. Je vhodný také pro ošetření kuchyní, pracovních desek, interiérových dveří a nábytku. Tento produkt kombinuje nejlepší vlastnosti olejů a laků a kromě mimořádné ochrany propůjčuje dřevěným plochám přirozený, matný vzhled a povrch příjemný na dotyk.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Propůjčuje povrchu přirozený vzhled a vynikající ochranu
 • Má velmi dobrá chemická a mechanická odolnost
 • Povrch příjemný na dotyk
 • Nízká tendence k vyleštění
 • Univerzální zpracování a výborný rozliv
 • Není nutné stírat přebytky při aplikaci
 • Údržba a osvěžení povrchu je možné stejným produktem
Čistá hmotnost v kg
 • 2,21

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H226
   Hořlavá kapalina a páry.
  • H304
   Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
 • Vhodné pro silně používané dřevěné povrchy v interiéru, jako podlahy a schody. Je vhodný také pro ošetření kuchyní, pracovních desek, interiérových dveří a nábytku.

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com