Aviva Tirosilc-Color W10

Weiß, tönbar / 1 l

Vodouředitelná matná fasádní barva

Vodouředitelná matná fasádní barva

Číslo položky:408600001011

Vydatnost: 6-8 m²/l

Způsob nanášení: Streichen mit Pinsel

Snadno zpracovatelná vodouředitelná fasádní barva má účinky odpuzování nečistot s preventivním ochranným filmem proti řasám a houbám. Produkt je na bázi speciální hybridní pojivové technologie s výrazným minerálním charakterem. Produkt se vyznačuje velmi vysokou propustností vodních par, vynikající odolností proti vodě se zvýšenou ochranou proti nasákavosti při nárazovém dešti. Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a excelentní zachování barevných odstínů. Nedochází k žádnému odlupování.

Systémová báze
  • Na vodní bázi
Výhody produktu
 • Odolné proti průmyslovým exhalacím
 • Nízká propustnost vody
 • Připraveno k použití
Speciální vlastnosti
 • Odolnost proti UV-záření
 • Mírný zápach
 • Odolný proti znečištění
 • Vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům
 • Vodouředitelné: ano
Netto Gewicht in kg
 • 1,53

Tónovatelné
Bezpečnostní instrukce
 • Pozor!

  • H317
   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  • P102
   Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P261
   Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  • P272
   Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
  • P273
   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  • P280
   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P501
   Odstraňte obsah/obal ...
Oblast použití
  • Exteriér
 • Vhodné na minerální podklady (např.: vápenné, vápeno-cementové a cementové omítky, přírodní kámen, vápencový pískovec, cihlové zdivo), původní nátěry minerálních fasád s dostatečnou přilnavostí, hrubé a stříkané omítky a omítky ze syntetických pryskyřic.
  Vhodné i na vnější zateplení obvodového pláště budov. 

Nástroj na čištění

© by adler-lacke.com