PUR-One G10

Stumpfmatt / 20 kg

Transparentní 2K PUR-lak na nábytek s velmi dobrou mechanickou a chemickou odolností

Číslo položky:2544120

Vydatnost: přibližně 100 – 130 g/m²
celkové aplikované množství max. 450 g/m²

Způsob nanášení:

Transparentní rychleschnoucí polyuretanový lak na nábytek má velmi dobrou mechanickou a chemickou odolnost, dobré zvýraznění struktury dřeva, dobrou plnivost a vytváří pěknou kresbu pórů.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Velmi dobrá chemická a mechanická odolnost
 • Dobré zvýraznění kresby dřeva a struktury pórů
 • Velmi dobrá plnivost
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 20

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné pro průmyslovou sériovou výrobu nábytku a interiérových konstrukcí včetně nábytku v kuchyňské a sanitární oblasti (s výjimkou pracovních ploch). Oblast použití II až IV dle ÖNORM A 1610-12 např. pro zařízení ložnic a obývacích pokojů atd.

  Vhodné pro povrchové úpravy, u nichž je v důsledku způsobu výroby vyžadována rychlá stohovatelnost a pro povrchovou úpravu ploch bělených peroxidem vodíku.

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Normy
ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám - zkouška 1

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 2

Odolnost vůči oděru

ÖNORM A 1605-12- zkouška 4

Odolnost proti poškrábání

DIN 68861 (povrchy nábytku) - část 1

Chování v případě chemické expozice: 1 B

DIN 68861 (povrchy nábytku) - část 2

Chování při oděru: 2 D (nad 50 až 150 U)

Chování podle DIN 68861 (povrchy nábytku) při poškrábání: 4 E (> 0,5 až ≤ 1,0 N)

Chování při poškrábání: 4 E (> 0,5 až ≤ 1,0 N)

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com