PUR-Speedprimer

20 kg

Transparentní 2K základní PUR-lak na nábytek s velmi rychlým schnutím

Číslo položky:2529220

Vydatnost: přibližně 70 - 100 g/m²

Transparentní 2-složkový polyuretanový základní lak na nábytek přináší do výroby nábytku úsporu času a práce díky velmi rychlému schnutí a menšímu zdrsnění povrchu dřeva než u běžných vodou ředitelných základních laků, čímž snižuje množství práce při mezibroušení. Ve vodě rozpustné složky dřeva (např. u dřeva bohatého na třísloviny, jako je dub nebo modřín) se neaktivují, čímž odpadají související problémy se změnou barvy.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Velmi rychlé schnutí
 • Malé zdrsnění povrchu dřeva
Speciální vlastnosti
 • A + emise těkavých látek
 • Odolné proti potu a slinám
Čistá hmotnost v kg
 • 20

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné jako základ všech silně používaných povrchů nábytku a interiérových konstrukcí včetně povrchů v kuchyni a sanitární oblasti. Oblasti použití II - IV dle ÖNORM A 1610-12. Použijte v kombinaci s vhodným systémem vrchního nátěru.

  Vhodné pro průmyslovou sériovou výrobu.

  Vhodné pro lakování povrchů bělených peroxidem vodíku 

   Na povrchy lze následně aplikovat laky na dřevo na bázi rozpouštědel i vodouředitelné laky.

Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Normy
NORMA A 3800-1 (chování při požáru)

ve spojení se substrátem zpomalujícím hoření: těžko hořlavý (dříve B 1 po B 3800 -1), Q1, Tr 1

ÖNORM EN 71-3, bezpečnost hraček

Migrace určitých prvků (bez přítomnosti těžkých kovů)

NORMA S 1555 nebo DIN 53160

Stálost potu a slin

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com