Tiropur NG G10

Stumpfmatt / 4 kg

Transparentní 2K PUR-lak na nábytek

Číslo položky:2546104

Vydatnost: spotřeba přibližně 100 – 150 g/m²

Způsob nanášení:

Transparentní 2-složkový polyuretanový lak Tiropur nabízí velmi dobrou mechanickou a chemickou odolnost, dobrou plnivost, rychlé schnutí a snadnou aplikaci. Dobře zvýrazňuje strukturu dřeva a vytváří pěknou kresbu pórů. Produkt přesvědčí opticky přitažlivými povrchy na listnatém i jehličnatém dřevě a mimořádnou bezpečností při zpracování.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Výhody produktu
 • Rychlé schnutí
 • Velmi dobré zvýraznění kresby dřeva
 • Dobrá ochrana proti světlu
 • Velmi dobrá chemická a mechanická odolnost
Speciální vlastnosti
 • Velmi dobrá světlostálost
 • A + emise těkavých látek
Čistá hmotnost v kg
 • 4

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • EUH066
   Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
  • EUH208
   Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.
  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.
  • H412
   Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Oblast použití
  • Interiér
 • Vhodné pro silně namáhané nábytkové a interiérové plochy, zařízení hotelů a škol, kuchyňský a sanitární nábytek. Oblasti použití II – IV dle ÖNORM A 1610-12.
  Vhodné pro lakování ploch bělených peroxidem vodíku.

Základ
Základní materiál
  • Prosím, dodržujte naše pracovní směrnice pro PUR-laky.
Směs
Ředidlo
Nástroj na čištění
Následná povrchová péče
Popis Velikost Druh dat
Normy
DIN 68861 (povrchy nábytku) - část 1

Chování v případě chemické expozice: 1 B

DIN 68861 (povrchy nábytku) - část 2

Chování při oděru: 2 D (nad 50 až 150 U)

DIN 68861 (povrchy nábytku) - Část 4 - 4D

Chování při poškrábání: 4 D (> 1,0 až ≤ 1,5 N)

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) - zkouška 1

Stanovení odolnosti vůči chemickým látkám - zkouška 1

ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku) Zkouška 2

Odolnost vůči oděru

ÖNORM A 1605-12- zkouška 4

Odolnost proti poškrábání

Francouzské nařízení DEVL1104875A

Označování výrobků pro povrchové úpravy budov na emise těkavých znečišťujících látek.

© by adler-lacke.com