Aqua-Cleaner

Reiniger für Wasserlacke / 10 l

Čistící roztok pro vodouředitelné laky

Číslo položky:8008010

Čisticí rozpouštědlo pro zpracování vodou ředitelných laků, poměr mísení s vodou 1:1.

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Ochrana vůči rzi
 • Připravené k použití
Čistá hmotnost v kg
 • 7.9

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336
   Může způsobit ospalost nebo závratě.

© by adler-lacke.com