ADLER Clean Disinfectant Pro

Desinfektionsmittel Fläche

Dezinfekční prostředek na bázi alkoholu na různé povrchy v domácnosti i veřejných prostorách.

Číslo položky:806700021006

Při práci dbejte na bezpečnost. Dodržujte doporučení na příslušném technickém listu.

V boji proti šíření virů a bakterií jsou nepostradatelné dezinfekční prostředky: v nemocnicích a domovech důchodců, v supermarketech a veřejné dopravě je nutné pravidelně dezinfikovat ruce a povrchy, aby se viry a bakterie nešířily dál. Ale důležité je pravidelně dezinfikovat ruce a povrchy i v domácnosti. 

V našem sortimentu nabízíme dezinfekční prostředky na ruce a povrchy. Všechny dezinfekční prostředky ADLER mají oficiální schválení a splňují testovací standardy a hygienické normy (více informací v příslušném technickém listu). 

Systémová báze
  • Na rozpouštědlové bázi
Speciální vlastnosti
 • Biocidní produkt
Čistá hmotnost v kg
 • 0,431

Bezpečnostní instrukce
 • Nebezpečí

  • H225
   Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319
   Způsobuje vážné podráždění očí.

© by adler-lacke.com