Olejování dřeva

Správné a bezpečné zacházení s olejem nasáknutými hadry a plošnými filtry

Olejem nasáklé hadry a plošné filtry mohou mít tendenci se samovolně vznítit. Pokud budete dodržovat jednoduchá pravidla zacházení s nimi, riziko se dá snížit. Níže jsme pro vás shrnuli nejdůležitější pravidla!

Obecně platí, že všechny hadry nasáklé olejem a zejména plošné filtry mohou mít za určitých podmínek tendenci se samovolně vznítit a způsobit požár. Pokud budete dodržovat jednoduchá pravidla zacházení s nimi, riziko se dá snížit. Následující článek vysvětluje, jak může dojít k samovznícení a jak je možné mu zabránit.

 

Pracovní kroky

 1. Jak dojde k samovznícení?

  K takzvanému samovznícení nedochází náhle, obvykle mu předchází znatelné zvýšení teploty olejem nasáklého odpadu. Pokud tyto exotermické reakce uvolní více tepla, než může z hořlavého materiálu uniknout, například v důsledku hromadění tepla, vede to ke zvýšení teploty materiálu. Pokud dojde nakonec k překročení teploty vznícení hořlavého materiálu, vznikne nejprve doutnající oheň, který se po dosažení povrchu změní na oheň s otevřeným plamenem.

 2. Jak zabránit samovznícení?

 3. Možnost 1: sušení venku

  Každý den po ukončení práce je třeba z pracoviště odstranit nasáklé hadry, kartáče, houby a lešticí kotouče a usušit je venku. Po dostatečném vysušení mohou být materiály zlikvidovány v otevřené nádobě na zbytkový odpad v souladu se zákonem stanovenými požadavky.

 4. Možnost 2: likvidace v kovové nádobě

  Materiály nasáklé olejem navlhčete vodou nebo ponořte do vody v uzavřené kovové nádobě a zlikvidujte v souladu se zákonem stanovenými požadavky.

  Na znečištěný pracovní oděv se vztahují stejná preventivní opatření jako na ostatní nasáklé materiály.

 5. Prosím, dodržujte technický list dotyčného výrobku Legno a pracovní směrnici ADLER 013 týkající se samovznícení.

© by adler-lacke.com