"Od kolébky ke kolébce": Princip Cradle to Cradle zastává myšlenku o uvažování v cyklech výrobků tak, že se vůbec nevytváří odpad a nedochází k plýtvání. Výrobky by se měly vyvíjet takovým způsobem, aby už na začátku bylo stanoveno, co se s nimi bude dít, až poslouží svému účelu. Veškerý použitý materiál je možné po skončení životnosti výrobku znovu použít nebo kompostovat bez škodlivých zbytků. Suroviny pak vlastně cirkulují v nekonečném výrobním cyklu, kde neexistuje odpad - je zde patrná inspirace přírodou.

KONCEPT CRADLE TO CRADLE®

Všechny produkty jsou navrženy podle principu potenciálně nekonečné cirkulární ekonomiky. Když výrobek dosáhne konce svého životního cyklu, vrátí se do přírodního nebo technického cyklu kompostováním nebo recyklací. Tímto způsobem se zmenšuje množství odpadu a šetří se cenné zdroje.

Cílem konceptu, a tedy i společnosti ADLER, je zajistit, aby produkce a výroba měly pozitivní vliv na společnost, ekonomiku a naši planetu.

Oběhové hospodářství vidí produkt naopak jako součást stálého cyklu. Cílem je sdílet, pronajímat, znovu používat, opravovat, renovovat a recyklovat materiály a produkty tak dlouho, jak je to možné, aby se prodloužila životnost výrobků a materiálů.

Na konci životního cyklu produktu se zdroje nezničí, ale vrátí se do cyklu. Využívání zdrojů a vznik odpadu jsou co nejvíce minimalizovány. 

Tento koncept cirkulární ekonomiky neboli „Cradle to Cradle“ byl vyvinut koncem 90. let minulého století německým chemikem Michaelem Braungartem a americkým architektem Williamem McDonoughem.

Pro ADLER to znamená přístup založený na principu redukce, opětovného použití, recyklace. Podrobně se podíváme na celý proces tvorby a recyklace produktu: od zpracování obnovitelných surovin přes výrobu s využitím procesů šetrných k životnímu prostředí a šetřících zdroje až po recyklovatelnost.

© ADLER

Dr. Albert Rössler o cirkulární ekonomice

 „Odpad je recyklovatelný, to je naše motto. V praxi to znamená, že například vyřazený kus nábytku nebo dřevěný komponent neskončí v popelnici, ale je recyklován podle principu kaskádového využití - například up-cyklováním barvou nebo pro jiné materiály na bázi dřeva až po izolační materiál“.

© by adler-lacke.com