Zabýváme se aktivní ochranou životního prostředí ve všech oblastech naší práce. Prostřednictvím výrobních procesů šetrných k životnímu prostředí přispíváme ke snižování odpadů a emisí. Pokračujeme v rozšiřování portfolia produktů šetrných k životnímu prostředí.

NAŠE FILOZOFIE

Zavázali jsme se k udržitelnému podnikání s odpovědností za budoucí generace. K aktivní ochraně životního prostředí přispíváme ekologickými výrobními procesy a důsledným nakládáním s odpadem. Zpracováváme obnovitelné suroviny a věnujeme pozornost sledovatelný dodavatelským řetězcem. Přispíváme k ochraně klimatu tím, že pracujeme energeticky efektivním způsobem a předcházíme emisím. Vyrovnáváme emise, kterým se nelze vyhnout navzdory intenzivnímu úsilí, prostřednictvím efektivní kompenzace CO2. Našim zákazníkům nabízíme rozsáhlou škálu zdravotně nezávadných produktů přátelských k životnímu prostředí.

Čeho jsme již dosáhli:

 • Klimatická neutralita: Závod společnosti ADLER ve Schwazu je od ledna 2018 stoprocentně neutrální z hlediska klimatu.
 • Elektřina šetrná k životnímu prostředí: Elektrárna ADLER je 100% zásobována elektřinou z obnovitelných a CO2 neutrálních zdrojů.
 • Úspora energie: Prostřednictvím mnohých opatření - LED světelná technika, nový způsob topení, klimatizace přes telepelné čerpadla a mnohem více - jsme snížili energetickou náročnost továrny ADLER.
 • Efektivní výroba: Díky inovativní modulární výrobní metodě v porovnání s běžnými výrobními metodami v naší nové továrně na laky na bázi vody šetříme asi 30% energie.
 • Čisté ovzduší: Od roku 2016 jsme snížili emise rozpouštědel z výroby laků o více než 12%.
 • Nízkoemisní nátěrové systémy: Zvýšili jsme podíl nátěrů na vodní bázi s nízkými emisemi na 65% celkového objemu výroby.
 • Udržitelné výrobky: Mnoho výrobků ADLER, které jsou vyrobeny na základě obnovitelných surovin, získalo kvalitní certifikáty udržitelnosti, jako například rakouská ekoznačka nebo označení "Cradle to Cradle".
 • Vratné nádoby: Zhruba 25 % naší celkové produkce dodáváme v opakovaně použitelných kontejnerech, čímž se šetří asi 100 tun plastu.
 • Čistý vozový park: V našem vozovém parku jezdí pouze vozidla, která splňují emisní normy Euro 5 a Euro 6. V roce 2019 jsme do našeho vozového parku přidali dvě elektrická vozidla a na přepravování se v areálu závodu používáme kola.
 • Trasy dodávek ohleduplné k životnímu prostředí: Od roku 2019 šetříme 12 t CO2 ročně díky reorganizaci našich dodávek zákazníkům. Pokud je to možné, využíváme pro přepravu zboží železnici.

 

Obnovitelná energie

Naše fotovoltaické systémy v areálu továrny vyprodukují přibližně 220 000 kWh čisté elektřiny ročně, což odpovídá spotřebě elektrické energie asi 50 průměrných rakouských domácností.

Co chceme ještě udělat:

 • Efektivní využití energie: Do roku 2025 chceme snížit naši celkovou spotřebu energie o 5 % nebo méně než 0,21 kW / h na kg laku. Za tímto účelem mj zmodernizujeme světelné a ventilační systémy.
 • Čistá elektřina: S dalšími fotovoltaickými panely chceme do roku 2025 dále zvýšit podíl elektřiny, kterou sami vyrábíme.
 • Udržitelný sortiment: Do roku 2025 nabídneme výrobky s certifikátem Cradle to Cradle založené na obnovitelných surovinách pro všechny oblasti použití, od nábytku a povrchových úprav oken až po výrobky na ochranu dřeva.
 • Ekologické: Do roku 2025 chceme dále rozšiřovat naši škálu ekologických značek šetrných k životnímu prostředí a zvyšovat její podíl na prodeji na 20 % z celkového prodeje.

© by adler-lacke.com