Při naší každodenní práci, zejména v oblasti výběru surovin a zařízení, ale také při kontaktu se zákazníky a ve výzkumné a vývojové činnosti, jsme vystaveni širokému spektru zájmů. Pro společnost ADLER a její externí zainteresované strany je jednání v souladu s pravidly a integrita základem našeho jednání. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi toho, že porušení pravidel shody může s sebou nést vysoká ekonomická, ekologická a sociální rizika.

Etický kodex, který definuje principy odpovědné organizace každodenního podnikání na základě firemních hodnot a principů Global Compact OSN, ukazuje cestu našeho jednání. Kodex zprostředkovává jednotné chápání odpovědného obchodního chování napříč národními hranicemi. To zahrnuje mimo jiné zákaz korupce včetně úplatkářství a vydírání a také lidskoprávní aspekty, jako je svoboda projevu, ochrana před diskriminací a zákaz dětské a nucené práce. Přijímání darů a předávání firemních a obchodních tajemství jsou středem zájmu oddělení nákupu a výzkumu a vývoje.

Stejně jako přísné dodržování kodexu chování, důsledné dodržování našich pokynů pro ochranu údajů také podporuje a ospravedlňuje důvěru ve společnost a její produkty. Pravidla ochrany dat společnosti ADLER vycházejí z požadavků obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), jsou průběžně rozvíjena a zohledňována při řízení rizik prostřednictvím procesů a auditů.

Boj proti korupci

Naše dodavatele a zákazníky vnímáme jako partnery a spojujeme je s důležitými hodnotami, jako je integrita, loajalita, důvěra, respekt a uznání. Dodržování předpisů je také základem toho, abychom byli spolehlivým a důvěryhodným preferovaným obchodním partnerem. S našimi partnery udržujeme nejen právní vztahy v souladu se zákonnými požadavky, ale také z hlubokého vnitřního přesvědčení. Proto rezolutně odmítáme jakoukoli korupci.

© by adler-lacke.com