NAŠE FILOZOFIE

Jako nezávislý rodinný podnik udržujeme spolehlivé partnerství s podniky a společností v našem regionu i mimo něj. Zavazujeme se k tomu, že sídlo firmy i místo výroby bude vždy ve Schwazu. Podporujeme tyrolský trh práce zajištěním stávajících a vytvářením nových pracovních míst. Úzce spolupracujeme s vzdělávacími a výzkumnými institucemi a podporujeme regionální podniky prostřednictvím našeho nákupního a investičního chování. Podporujeme vybrané projekty a instituce ze sociálního a sportovního sektoru a věnujeme se sociálním otázkám.

Čeho jsme již dosáhli:

 • Odpovědné partnerství: Jako člen iniciativy Responsible Care a sítě OSN Global Compact
  jsme se zavázali k udržitelnému podnikání.
 • Nová pracovní místa: Od roku 2010 jsme v Tyrolsku vytvořili 120 kvalitních nových pracovních míst.
 • Vzdělávání učňů: Již více než 75 let pravidelně vzděláváme učně a od roku 2011 nosíme pečeť kvality "Vynikající tyrolské učňovské vzdělávání", která je pravidelně kontrolována a obnovována.
 • Regionální spolupráce: V rámci nové budovy továrny na laky na vodní bázi ADLER a našeho logistického centra jsme zadali zakázky v hodnotě kolem 35 milionů eur společnostem v regionu.
 • Sociální podpora: Podporujeme četné sociální projekty, sdružení a iniciativy, jako je hospicová komunita, Dětská vesnice SOS, Licht ins Dunkel, Lebenshilfe nebo dobrovolní hasiči.
 • Pracovní orientace: Ve spolupráci s různými sociálními institucemi nabízíme pracovní orientaci a školení pro lidi se zdravotním postižením.
 • Rychlá pomoc: Pravidelně poskytujeme podporu v případě akutních nouzových situací v regionu, naposledy darováním v roce 2019.
 • Spolupráce ve vzdělávání: Podporujeme mnoho technických středních škol, univerzit a vysokých škol technického zaměření ve střední Evropě prostřednictvím našich odborných znalostí, sponzorováním a dary materiálního vybavení, jakož i výměnou know-how.
 • Financování vědy: Od roku 2019 financujeme nadaci chemické inženýrství na univerzitě v Innsbrucku.
 • Mladí vědci: Od roku 2010 jsme umožnili více než 40 studentům absolvovat stáž v laboratořích ADLER a podpořili jsme je při přípravě závěrečných, bakalářských nebo diplomových prací a při výzkumných projektech.
 • Sport a podpora zdraví: Jako dlouholetý partner několika sportovních klubů včetně házenkářů a fotbalistů ve Schwazu přispíváme k podpoře sportu a zdraví ve vrcholovém sportu i v mládežnickém sektoru.

 

Co ještě chceme udělat:

 • Vzdělávání učňů: Do roku 2025 chceme v Tyrolsku zaškolit dalších 15 učňů.
 • Mladí kvalifikovaní pracovníci: Do roku 2025 vytvoříme v Adleru dalších 10 míst pro stáže a semestry s praxí.
 • Regionální spolupráce: V rámci našeho investičního programu chceme do roku 2025 dále rozšiřovat naši spolupráci s dodavateli a poskytovateli služeb z našeho regionu.
 • Bezpečnost: V našich stavebních opatřeních mají nejvyšší prioritu bezpečnostní, protipožární a protipovodňová opatření - daleko nad zákonné požadavky.
 • Sociální podpora: Do roku 2025 budeme pokračovat v rozšiřování našich partnerství v sociálním a vzdělávacím sektoru.

© by adler-lacke.com