Okna & Dveře

Výměna oken budovy Gymnázia Jana Opletala v Litovli

Krásná budova gymnázia
Výměna oken

Gymnázium Jana Opletala v Litovli, kde v současné době probíhá výměna oken, je kulturní památkou České republiky. Proto je při rekonstrukci kladen důraz na ochranu historického rázu budovy a zachování adekvátního vzhledu oken při jejich výměně. Nátěr pro povrchovou úpravu dodala firma ADLER. 

HISTORIE GYMNÁZIA
Historie Gymnázia Jana Opletala se začala psát už v roce 1899 kdy proběhly obecní volby v národnostní česko-německé Litovli, které vyhrála česká strana. Rozhodnutí zřídit ve městě českou střední školu bylo významným krokem pro nově získané sebevědomí obrozené Litovle, a tak v podmínkách rakousko-uherského školství začala tradice školy, jež byla symbolem proměn jak politických, tak společenských, jimiž si prošly české země ve 20. století. Novorenesanční školní budova byla realizována dle návrhu profesora brněnské techniky arch. Josefa Bertla. Ve dnech 10 a 11. září 1904 byla škola vysvěcena a předána k užívání.  Stále zde najdete nápis umístěný v gymnaziální aule, který symbolizuje zájem, nadšení a obětavost našich předků „Českým synům, naději vlasti, česká Litovel“. Gymnázium patří mezi nejkrásnější a nejlépe umístěné školní budovy na Moravě.

REPLIKY PŮVODNÍCH OKEN
Rekonstrukce, která zde momentálně probíhá je jedinečná právě v tom, že se jedná o kulturní památku a jako taková má svá pravidla, které je potřeba při zpracování dodržovat.  Hlavním předmětem rekonstrukce je výměna špaletových a sklepních oken za nová, která budou přesnými replikami oken původních. Zakázku vyhrál tradiční truhlář pan Jiří Novák, který se výrobou oken zabývá už přes 20 let a má v této oblasti bohaté zkušenosti. Jako zkušený truhlář ví, že fáze povrchové úpravy oken má zásadní vliv na jejich životnost, a proto se při volbě dodavatele nemusel dlouho rozhodovat. Již od začátku používá produkty ADLER, které patří mezi špičku v systémech pro povrchovou úpravu oken a které zaručují dlouhou životnost a snadnou údržbu. V letošním roce bylo vyrobeno a osazeno 140 okenních sestav pro vnitřní dvorní trakt gymnázia. Další fází, která momentálně probíhá, je výroba a následné osazení oken na vnějším plášti budovy, tedy výměna zbylých cca 280 oken. Rekonstrukce bude probíhat do roku 2019.

3-VRSTVÝ SYSTÉM – TO NEJLEPŠÍ!
Pro výrobu oken byl vybrán osvědčený ADLER 3-vrstvý systém, který je díky speciálně vyvinutým vlastnostem u jednotlivých vrstev produktů srovnatelný s obvyklým 4-vrstvým systémem. 3-vrstvý systém uspoří jeden pracovní krok - kvalitou a náklady na pořízení jej nelze porazit. Jako první vrstva byl použit produkt ADLER Aquawood TIG HighRes Weiss č. 543700101. Jedná se o máčecí biocidně pigmentovanou impregnaci (2v1), která se vyznačuje vynikajícím egalizačním a stabilizačním účinkem ligninu a velmi účinnou UV ochranou. Tato impregnace výrazně prodlouží životnost oken. Mezivrstva byla aplikovaná máčením za použití Aquawood Intermedio Tauchfertig č. 53663, který zajistí ochranu po celém povrchu, protože jak známo největším nepřítelem dřevěných oken je zvýšená vlhkost, která hledá mezery a otvory, aby mohla proniknout do dřeva. Obzvláště problematická je oblast zasklení a čepu oken, protože při lakování stříkáním se vždy najdou místa, kam se povrchová úprava nedostane. Díky aplikaci máčením dokáže Aquawood Intermedio proniknout všude, kam nástřik nedosáhne a též vytvoří suchou izolační vrstvu, která zabrání vniknutí vlhkosti do dřeva. Poslední vrstvu tvoří produkt Acryl Fensterlack M RAL 9016 č. 43670, který zajistí obzvláště vysokou plnivost při krycím lakování a okna získají perfektní povrch na mnoho let. Okna od truhláře Jiřího Nováka s povrchovou úpravou ADLER jsou tím nejlepším pro novorenesanční budovu Gymnázia Jana Opletala v Litovli a pro zachování jejího historického rázu.  

 http://novak-truhlar.cz/site/uvod

__________________________________________
Zdroj: Historie -  http://www.gjo.cz/o-gymnaziu/

© by adler-lacke.com