Olejování dřeva

Oživení a renovace olejovaného a voskovanéhonábytku

Díky nenáročné renovaci můžete snadno obnovit opotřebovaný olejovaný nebo voskovaný povrch dřeva. Ukážeme vám, jak na to!

Při běžné údržbě, renovaci nebo pro oživení opotřebovaných olejovaných a voskovaných povrchů je vhodné používat různé produkty z řady ADLER Legno. Ne u každého produktu ADLER Legno je však vyžadován stejný pracovní postup při aplikaci.

Pro osvěžení a oživení vzhledu olejovaného povrchu je obvykle možné použít stejný produkt, jakým byla provedna původní povrchová úprava. Následující tabulka tabulka nabízí jednoduchý přehled produktů použitých k první povrchové úpravě a produktů vhodných k opětovnému oživení a renovaci povrchu:

 

  Legno-Hartwachsöl Legno-Öl Legno-Color Legno-Wachs Legno Dura-Öl Legno Aqua-Öl
Oživení & renovace povrchu dřeva

Legno-Hartwachsöl Farblos

Legno-Öl Farblos 

nebo

Legno-Öl Weiß pro bílé olejované povchy

Legno-Color

+ po zaschnutí

 ADLER Legno-Öl Farblos jako vrchní vrstvu

Legno-Wachs Legno Dura-Öl Farblos Legno Aqua-Öl Farblos

Produkty ADLER řady Legno jsou výrobky na bázi přírodních a rafinovaných surovin. Schnutí proto probíhá hlavně vázáním vzdušného kyslíku. Proto byste měli při práci zajistit dobré větrání.

 

Pracovní kroky

 1. Pro oživení nepoškozených povrchů postačí dřevo znovu ošetřit původním produktem ADLER dle tabulky výše. Před ošetřením se ujistěte, že je povrch dřeva, bez prachu a mastnoty. Pak produkt naneste štětcem nebo válečkem.

  Dobré vědět: Obecně v případě částečných oprav povrchů se může stát, že na daných místech budou mírné rozdíly ve stupni lesku. Ty se však zpravidla po určitém čase sjednotí.

 2. Krok 1 - Přebroušení

  V případě silně opotřebovaných nebo poškozených povrchů je nutná renovace povrchu. Před renovací povrch nejprve přebruste brusným papírem o zrnitosti P 150 až P180 ve směru dřevních vláken.

 3. Krok 2 - Odstranění brusného prachu

  Pak důkladně odstraňte prach a nečistoty z broušení.

 4. Krok 3 - Aplikace oleje

  Nyní na povrch aplikujte původní produkt z řady ADLER Legno, kterým byl povrch ošetřen původně před renovací. Většinu olejů z řady ADLER Legno je vhodné nanést čistým hadříkem, který nepouští vlákna a po krátkém asi 5-ti minutovém schnutí je nutné přebytky oleje důkladně setřít. V případě potřeby je možné aplikaci oleje zopakovat po zaschnutí přes noc.

  V případě vytvoření barevných povrchů barevným olejem ADLER Legno-Color, musíte barvenou oblast po zaschnutí zafixovat další vrstvou bezbarvého oleje ADLER Legno-Öl Farblos.

 5. V případě aplikace oleje ADLER Legno Dura-Öl doporučujeme tenkou a rovnoměrnou vrstvu nanést válečkem nebo štětcem. Při aplikaci oleje ADLER Legno Aqua-Öl nanášejte olej štětcem. V případě potřeby je možné nános zopakovat po 5 hodinách.

  Podrobnější pokyny pro zpracování najdete vždy v příslušných pokynech pro údržbu nábytku ošetřeného oleji ADLER Legno-Hartwachsöl, Legno-Wachs, Legno-Öl, Legno-Color, Legno Dura-Öl, příp. Legno Aqua-Öl a v technických listech.

© by adler-lacke.com